Obchody 20-lecia partnerstwa miast – Kolonii i Katowic