„Interdyscyplinarność i wielowymiarowość oddziaływań w pracy z osobami niepełnosprawnymi”