„Radość mimo bólu – poznać i zrozumieć świat dziecka chorego onkologicznie”