Memorandum o współpracy pomiędzy uczelniami z Polski, Czech i Słowacji