Konferencja pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka”