Prorektor prof. Czesław Martysz z wizytą w Brzozowie