Prorektor prof. Andrzej Kowalczyk członkiem Rady Naukowej PIG-PIB