ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - OD NAUKOWEGO BADANIA DO POLITYCZNEJ STRATEGII