Konferencja - "Myśl Jana Kalwina w perspektywie ekumenicznej"