Wykład "Perspektywy rozwoju europejskiej sieci ekologicznej obszarów Natura 2000 w województwie śląskim"