Wystawa „Budowa Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w obiektywie”