WYNIKI KONKURSU GÓRNOŚLĄZACY W TRYBACH HISTORII 1939-1956