Konferencja metodyczna pt. „Zmiana sposobu kształcenia – wymóg nowej podstawy programowej”