Spotkanie na temat książki pt. „Dobrze uczę. Zarys systemu dobrych praktyk dydaktycznych w uczelni wyższej”