Prof. Zbigniew Król wygłosi wykład na Wydziale Nauk Społecznych UŚ