facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nawiązanie współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

rektorat Uniwersytetu Śląskiego

W środę 7 czerwca 2017 r. gościem Uniwersytetu Śląskiego będzie prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. dr hab. Gertruda Uścińska. W programie wizyty zaplanowano m.in. spotkanie z JM Rektorem prof. dr. hab. Andrzejem Kowalczykiem, prorektorem ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr. hab. prof. UŚ Tomaszem Pietrzykowskim, prezesem Stowarzyszenia Absolwentów UŚ i prezesem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tadeuszem Donocikiem.

Efektem spotkania będzie podpisanie umowy pomiędzy uczelnią a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, której przedmiotem jest nawiązanie współpracy partnerskiej w zakresie działalności dydaktycznej, rozwojowej, naukowej, badawczej, a także realizacji wspólnych projektów z zakresu tematyki ubezpieczeń społecznych. Strony zobowiązują się m.in. do organizacji wspólnych konferencji naukowych, seminariów, warsztatów i wykładów mających na celu promowanie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, a także do umożliwienia współpracy ZUS z mediami akademickimi. Dokument sygnować będą JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk i prezes ZUS prof. dr hab. Gertruda Uścińska.

Spotkanie stanie się również okazją do podpisania przez prof. Gertrudę Uścińską – absolwentkę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach– deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia Absolwentów UŚ.

Natomiast o godz. 12.15 w sali seminaryjnej w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11a, poziom 2) prof. Gertruda Uścińska wygłosi wykład pt. „Gwarancja państwa we współczesnych systemach emerytalnych”.

W programie wizyty zaplanowano również briefing prasowy. Spotkanie z przedstawicielami mediów rozpocznie się o godz. 11.00 w rektoracie uczelni (sala 29).


Na temat nawiązania współpracy napisali:

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.