facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Prezentacja wyników badań w ramach projektu „RATIO-COAL”

10 czerwca 2013 r. o godz. 10.00 na Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu (ul. Będzińska 60) rozpocznie się prezentacja rezultatów współpracy badawczej w ramach międzynarodowego projektu badawczego „RATIO-COAL – Poprawa jakości procesu karbonizacji węgla poprzez optymalizację składu paliwa stosowanego w mieszankach koksowniczych”, realizowanego w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Uniwersytet Śląski pełnił w projekcie rolę koordynatora międzynarodowego konsorcjum. Osiągnięte wyniki służą do opracowania innowacyjnej formuły prognozowania jakości koksu, znajdującej zastosowanie w przemyśle stalowym i koksowym oraz w pracach nadrzędnych instytucji i placówek naukowych. Stosowanie tej formuły w przemyśle przyczyni się do podniesienia jakości uzyskiwanego koksu, co z kolei będzie miało wpływ na jakość produkowanej stali.

Uczestnicy projektu: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Kombinat Koksochemiczny Zabrze SA („KK Zabrze”), ThyssenKrupp Steel Europe AG („THYSKRUP”, Niemcy), Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas („CSIC”, Hiszpania),  Ústav Geoniky AV ČR, v.v.i. („UGN”, Czechy) oraz Třinecké Železárny a.s. („TRINECKE”, Czechy).

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie internetowej: www.ratio-coal.eu. Patronat nad wydarzeniem objęli – JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz poseł do parlamentu Europejskiego prof. dr hab. Jerzy Buzek. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, obowiązuje wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa.

Program

Formularz zgłoszeniowy


O wydarzeniu napisał serwis „ris.slaskie.pl” w artykule pt. „Projekt RATIO-COAL efektywna międzynarodowa współpraca naukowo-przemysłowa”. (29.05.2013)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.