facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Prezentacja wyników badań dotyczących przestrzeni publicznej śląskich miast

W Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego zakończyła się realizacja, trwającego od 2009 do 2012 r., projektu badawczego „Przestrzeń publiczna miast śląskich. Przypadek Gliwic i Katowic”. W ramach projektu przeprowadzone zostały wywiady kwestionariuszowe na dobranej kwotowo próbie 250 mieszkańców każdego z miast, pogłębione wywiady swobodne z ekspertami oraz roczna obserwacja wybranych miejskich przestrzeni publicznych. Wyniki badań oraz wnioski zostały zaprezentowane w publikacji pt. „Rynki, malle i cmentarze. Przestrzeń publiczna miast śląskich w ujęciu socjologicznym”.

25 czerwca 2012 o godz. 12.00 w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych UŚ odbędzie się spotkanie z autorami książki: dr. Krzysztofem Bierwiaczonkiem, dr Barbarą Lewicką oraz prof. UŚ dr. hab. Tomaszem Nawrockim. Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia projektu badawczego, najważniejsze wnioski oraz wydana publikacja. Odbędzie się również moderowana dyskusja z autorami oraz uczestnikami spotkania.
 


O wydarzeniu napisał serwis „nowiny.gliwice.pl” w artykule pt. „Socjolodzy: ludzie nie chcą bywać w centrum miasta ”. (03.07.2012).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.