facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Prezentacja tekstów z tomu „Radość tropików”

11 maja 2011 r. w sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ (Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1) odbędzie się prezentacja tekstów tworzących tom „Radość tropików”.

W programie wydarzenia znajdą się m.in. wystąpienia: prof. zw. dr hab. Ewy Kosowskiej „Witaj, smutku!”, dr Małgorzaty Rygielskiej „Lévi-Strauss i granice poezji” i dr. Marka Pacukiewicza „Nienapisany smutek tropików”. Omówione zostaną również zagadnienia: antropologii punktów u Lévi-Straussa, podróżniczej i etnograficznej autokreacji, odmienności w podróży i przy poznawaniu świata. Spotkanie moderować będzie prof. UŚ dr hab. Aleksandra Kunce.

Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Filozofii Kultury UŚ.

Program spotkania

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.