facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Prezentacja projektów założeń do ustawy 2.0

Ustawa 2.0 - grafika promocyjna

W środę 1 marca 2017 roku w Warszawie odbędzie się spotkanie, podczas którego zaprezentowane zostaną projekty założeń systemu szkolnictwa wyższego, przygotowane przez trzy zespoły ekspertów wyłonione w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w wydarzeniu uczestniczyć będą JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś (rektor UŚ w latach 2008–2016) i prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek (rektor UŚ w latach 2002−2008).

Spotkanie, zorganizowane przez wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego dr. Jarosława Gowina, będzie okazją do zapoznania się z proponowanymi rozwiązaniami oraz wstępnej ich weryfikacji. Po prezentacji założeń do ustawy 2.0 przewidziana jest dyskusja z udziałem przewodniczącego Rady Narodowego Kongresu Nauki oraz liderów trzech zespołów.

Rozwiązania przygotowane przez poszczególne zespoły z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutu Allerhanda dostępne są na stronie: https://nkn.gov.pl/ustawa-2-0.

Ostateczna wersja projektu nowych ram ustawowych dla szkolnictwa wyższego przedstawiona zostanie podczas Narodowego Kongresu Nauki, który odbędzie się we wrześniu w Krakowie. 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.