facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Prezentacja książki „Kariera naukowa w Polsce”

31 stycznia 2012 r. w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich w Warszawie odbędzie się prezentacja książki pt. „Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne”, zredagowanej przez prof. dr. hab. Stanisława Waltosia oraz dr. Andrzeja Rozmusa. W spotkaniu udział wezmą członkowie: Prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Prezentacja jest częścią drugiego seminarium ISW-FRP dla doktorantów, prowadzonego w ramach cyklu seminariów dotyczących roli szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy pt. „Ścieżki kariery naukowej po zmianach przepisów prawnych”.


 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.