facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Prezentacja dotycząca rzymskiej myśli filozoficznej na podstawie wybranych sentencji Cycerona

27 kwietnia 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Szkolna 7, sala 22) odbyła się prezentacja dotycząca rzymskiej myśli filozoficznej na podstawie wybranych sentencji Cycerona. Prelekcja została
przygotowana przez studentów II roku filozofii pod kierunkiem mgr Ilony Wabik.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.