facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracowniczy Program Emerytalny

Katowice,  23 września 2013 r.

DOP.065.14.2013
  

Szanowni Państwo,
Uczestnicy Pracowniczego Programu Emerytalnego w Uniwersytecie Śląskim,


Pragnę poinformować Uczestników Pracowniczego Programu Emerytalnego, iż w dniu 3 lipca 2013 r. Komisja Nadzoru Finansowego dokonała wpisu do rejestru pracowniczych programów emerytalnych zmian wynikających z zawartego pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Uczelnianą Organizacją Związkową Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Zakładową Organizacją Związkową NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego Aneksu nr 2 do umowy zakładowej z dnia 25 sierpnia 2004 r. zawartego dnia 20 maja 2013 r.

Aneks wprowadza zmianę załącznika nr 1 będącego Deklaracją Uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie wyrażenia zgody na dostarczanie potwierdzeń transakcji na adres korespondencyjny uczestnika.

 

Reprezentacja Pracowników                                           REKTOR

mgr Ewa Żurawska                                                             Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Przewodnicząca
Zakładowej  Organizacji Związkowej
NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego


mgr Aneta Trojanowska
Prezes
Uczelnianej Organizacji Związkowej
ZNP przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

 

Dokument

 


 

 


 

Pracowniczy Program Emerytalny – archiwum

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.