facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownicy UŚ w Radzie Programowej Biblioteki Śląskiej

Zdjęcie: książki na półkach bibliotecznych

Uchwałą z 15 maja 2019 roku Zarząd Województwa Śląskiego powołał nową Radę Programową Biblioteki Śląskiej w Katowicach. W składzie trzynastoosobowego gremium znalazło się sześcioro pracowników Uniwersytetu Śląskiego:

Rada Programowa zajmuje się opiniowaniem oraz realizacją działań statutowych Biblioteki Śląskiej. W jej skład wchodzą: przedstawiciel Sejmiku Województwa Śląskiego, przedstawiciel miasta Katowice oraz eksperci w dziedzinach właściwych dla działalności instytucji. Członkowie zostali wybrani na czteroletnią kadencję. Dyrektorem Biblioteki Śląskiej jest dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.