facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownicy UŚ nagrodzeni przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego

16 grudnia 2011 r. o godz. 12.00 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się uroczystość wręczenia nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe i naukowo-techniczne oraz nagród dla nauczycieli akademickich za całokształt dorobku.

Na liście nagrodzonych znaleźli się pracownicy Uniwersytetu Śląskiego: prof. UŚ dr hab. Robert Hasterok oraz dr hab. Ewa Wysocka, którzy otrzymali nagrody indywidualne II stopnia za osiągnięcia naukowe.

W uroczystości wręczenia nagród udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Nagrody ministra za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne przyznawane są w trzech kategoriach:

  • badania podstawowe;
  • badania na rzecz rozwoju społeczeństwa;
  • badania na rzecz rozwoju gospodarki.

Ocena wniosków dokonywana jest na podstawie następujących kryteriów:

  • w zakresie badań podstawowych – oryginalność osiągnięcia naukowego i jego znaczenie dla rozwoju dyscypliny naukowej;
  • w zakresie badań na rzecz rozwoju społeczeństwa – użyteczność wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju społecznego kraju;
  • w zakresie badań na rzecz rozwoju gospodarki – znaczenie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju określonego działu gospodarki.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.