facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Pożytki i szkody płynące z lektury. Dawniej i obecnie”

22-23 kwietnia 2010 r. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej pod tytułem „Pożytki i szkody płynące z lektury. Dawniej i obecnie”. Konferencja odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (pl. Sejmu Śląskiego 1). Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie Instytutu.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.