facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

"Poznanie, przeżywanie i odkrywanie rzeczywistości społecznej i kulturowej w edukacji" - konferencja

5 i 6 listopada w Katowicach odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa Poznanie, przeżywanie i odkrywanie rzeczywistości społecznej i kulturowej w edukacji, organizowana przez Katedrę Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów przy współpracy Katedry Dydaktyki Ogólnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Pedagogiki Ostrawskiego Uniwersytetu w Ostrawie, Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Konstantego Filozofa w Nitrze.

Perspektywa oglądu rzeczywistości determinuje stosunek do obiektywności zastanej, wpływa zatem na postrzeganie siebie wśród innych osób, na kreowanie czystych relacji intersubiektywności. Wiodące znaczenie ma tu proces inicjalnego kontaktu z obiektami społecznymi i kulturowymi, ale przede wszystkim ich osobista interpretacja, jaka dokonuje się przez zespolone i hermeneutycznie pojęte przeżywanie i odkrywanie.

Celem planowanej konferencji jest podjęcie naukowego namysłu nad swoistym triduum edukacyjnym: poznawaniem - przeżywaniem i odkrywaniem, a do udziału w obradach zachęcamy szerokie, interdyscyplinarne grono pedagogów, psychologów, socjologów, kulturoznawców, literaturoznawców i medioznawców.

Pytania o konieczność skupienia się na człowieku poznającym, odczuwającym i dokonującym wyjaśniania rzeczywistości społecznej i kulturowej podjęte zostaną w następujących blokach tematycznych:

  1. Świat - źródło informacji i nieprzewidywalności jako wyzwanie dla ucznia-badacza
  2. Rzeczywistość kulturowa a perswazyjność przekazów, falsyfikacja znaczeń i obiekt percepcji w wychowaniu i edukacji
  3. Przeżywanie - ekspresyjne wyrażanie "ja" i wyjaśnianie świata ludzi i przedmiotów
  4. Tworzenie i twórczość jako substancja nowej rzeczywistości społecznej
  5. Odkrywanie znaczeń ujmowane jako autorefleksja i autokreacja
  6. Przestrzenie "inności", czyli dotrzeć, zrozumieć i ujawnić potencjalność kreacji

Więcej informacjipdf

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.