facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Powstanie Klaster Centrum Innowacji Technologicznych

Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw branży energetycznej i budowlanej województwa śląskiego poprzez wspieranie innowacyjności i stymulowanie współpracy instytucji naukowych i przedsiębiorców to główne cele powstającego Klastra Centrum Innowacji Technologicznych. Współpracę w tym zakresie zadeklarowało dwanaście podmiotów, w tym Uniwersytet Śląski. Umowa inicjująca utworzenie Klastra podpisana została 11 kwietnia 2016 roku w Urzędzie Miasta Rybnika. Sygnatariuszami porozumienia byli przedstawiciele przedsiębiorstw, jednostek naukowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu. Uniwersytet Śląski reprezentowali rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką oraz dyrektor Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką Dariusz Laska.

Klaster Centrum Innowacji Technologicznych ma stanowić platformę współpracy zrzeszonych podmiotów, rozwijać transfer wiedzy i technologii w obszarze swojej specjalizacji oraz partnerstwo pomiędzy sferą nauki i biznesu. Dlatego jednym z licznych zadań, jakie ma realizować jest wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych oraz wykorzystanie potencjału badawczego na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw.

Prezydent Rybnika Piotr Kuczera i rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką

Moment podpisania umowy o współpracy

Sygnatariuszami porozumienia byli przedstawiciele przedsiębiorstw, jednostek naukowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu

Fot. Wacław Troszka

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.