facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Powołanie Klastra „Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności”

3 lipca 2014 r. o godz. 14.00 na Politechnice Śląskiej w Gliwicach odbędzie się spotkanie, podczas którego podpisana zostanie umowa powołująca Klaster „Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności”. W spotkaniu uczestniczyć będą prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach dr hab. prof. UŚ Danuta Stróż.

Wydarzenie będzie okazją do omówienia zadań związanych z organizacją i rozwojem klastra, a także do zaprezentowania potencjału partnerów oraz ich oczekiwań wobec współpracy.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.