facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Związku Uczelni „Uczelnie Śląskie”

Logo Związku Uczelni "Uczelnie Śląskie"

W środę 17 stycznia 2018 roku odbędzie się pierwsze posiedzenie Związku Uczelni „Uczelnie Śląskie”. Powołany przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego podmiot tworzy pięć szkół wyższych z województwa śląskiego i opolskiego, które podjęły ściślejszą współpracę w celu optymalizacji wykorzystania swoich zasobów. Są to: Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Politechnika Częstochowska, Akademia Techniczno-Humanistyczna oraz Politechnika Opolska.

Pierwsze posiedzenie będzie okazją do omówienia spraw organizacyjnych oraz prawnych i administracyjnych kwestii związanych działalnością szkół wyższych. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w obradach udział wezmą: prorektor ds. badań naukowych prof. dr hab. Andrzej Noras, kanclerz dr Agnieszka Skołucka oraz dyrektor ds. informatyzacji Marcin Serweciński.

Gospodarzem spotkania będzie Politechnika Śląska. 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.