facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy

W piątek 18 września 2015 r. w Warszawie odbędzie się posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Spotkanie będzie miało charakter seminarium akademickiego.

W spotkaniu udział wezmą między innymi: prof. dr hab. Jerzy Woźnicki – przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prezes Fundacji Rektorów Polskich, dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Karol Musioł – przewodniczący Rady Fundacji Rektorów Polskich, członek Rady Instytutu Społeczeństwa Wiedzy.

Seminarium będzie okazją do omówienia działalności Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa w roku akademickim 2014/2015, przybliżenia aktualnych działań Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przekazania informacji na temat ukonstytuowania się Kapituły Medalu Fundacji Rektorów Polskich „Propter Merita” oraz przedstawienia „Programu rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r.” przyjętego przez KRASP.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.