facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy

W piątek 18 września 2015 r. w Warszawie odbędzie się posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Spotkanie będzie miało charakter seminarium akademickiego.

W spotkaniu udział wezmą między innymi: prof. dr hab. Jerzy Woźnicki – przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prezes Fundacji Rektorów Polskich, dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Karol Musioł – przewodniczący Rady Fundacji Rektorów Polskich, członek Rady Instytutu Społeczeństwa Wiedzy.

Seminarium będzie okazją do omówienia działalności Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa w roku akademickim 2014/2015, przybliżenia aktualnych działań Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przekazania informacji na temat ukonstytuowania się Kapituły Medalu Fundacji Rektorów Polskich „Propter Merita” oraz przedstawienia „Programu rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r.” przyjętego przez KRASP.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.