facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy

13 września 2011 r. w Warszawie odbędzie się posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Spotkanie będzie miało charakter seminarium akademickiego z udziałem zaproszonych gości. W wydarzeniu udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Podczas obrad omówiona zostanie m.in. tematyka obszaru badań nad szkolnictwem wyższym z uwzględnieniem doświadczeń międzynarodowych i kontekstu związanego z planowanym wprowadzeniem nowej dyscypliny naukowej pn. „nauki o polityce publicznej”. Poruszone zostaną również kwestie: Centrum Analiz i Dialogu FRP oraz seminarium dla doktorantów ISW.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.