facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Zespołu ds. współpracy między spółkami kluczowymi z udziałem Skarbu Państwa...

W środę 29 października 2014 r. o godz. 10.30 w centrum konferencyjnym w Stężycy odbędzie się posiedzenie Zespołu ds. współpracy między spółkami kluczowymi z udziałem Skarbu Państwa oraz współpracy spółek ze środowiskiem naukowo-badawczym. W porządku obrad znajdzie się m.in. podsumowanie realizowanych projektów oraz omówienie programu staży dla absolwentów uczelni publicznych, w tym analiza koncepcji przygotowanej przez Departament Polityki Właścicielskiej we współpracy ze spółkami kluczowymi z udziałem Skarbu Państwa. Słowo wstępne wygłosi sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik.

W posiedzeniu udział weźmie prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.