facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie zarządu oraz walne zgromadzenie Stowarzyszenia Absolwentów UŚ

28 marca 2014 r. odbędzie się posiedzenie zarządu (godz. 15.00) oraz walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego (godz. 16.00).

W programie obrad znajdzie się m.in.: przedstawienie i przyjęcie uchwałą sprawozdania z działalności merytorycznej i sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2013; omówienie i przyjęcie planu pracy Stowarzyszenia na rok 2014; propozycje zamian w Statucie – dyskusja; przedstawienie kandydatów do zarządu i Komisji Rewizyjnej – pytania do kandydatów, dyskusja i przeprowadzenie wyborów.

W trakcie walnego zgromadzenia otworzone zostanie stanowisko kasowe oraz stanowisko z deklaracjami członkowskimi, przy którym będzie możliwość uregulowania składki członkowskiej oraz zapisania się do Stowarzyszenia.

Spotkanie będzie miało miejsce w siedzibie Stowarzyszenia – Katowice, ul. Opolska 15.

Szczegółowe informacje...

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.