facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Zarządu European University Association w Zurychu

Logo European University Association

W piątek 10 czerwca 2016 roku w Zurychu (Szwajcaria) obradować będą członkowie Zarządu European University Association (EUA) – stowarzyszenia zrzeszającego uniwersytety, krajowe konferencje rektorów oraz sieci szkół wyższych z 47 krajów. Podczas posiedzenia, w którym udział weźmie prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, członek Zarządu EUA, omówione zostaną kwestie istotne dla rozwoju europejskiego szkolnictwa wyższego oraz priorytety i działania EUA.

Poruszone zostaną kwestie związane z europejską agendą cyfrową – planem rozwoju i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych – w kontekście znaczenia dla rozwoju szkolnictwa wyższego i wsparcia kluczowych aspektów działalności uniwersytetów. W porządku obrad przewidziano również omówienie działalności i priorytetów European University Association oraz nowej inicjatywy dotyczącej budowania wspólnoty uczących się i nauczających – nowej płaszczyzny dialogu i współpracy ze środowiskami uniwersyteckimi oraz organizacjami działającymi na rzecz jakości kształcenia, umożliwiającej między innymi wymianę dobrych praktyk.

Uczestników posiedzenia gościć będzie Uniwersytet w Zurychu.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.