facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Zarządu European University Association w Genewie

W piątek 27 listopada 2015 roku w Genewie (Szwajcaria) obradowali członkowie Zarządu European University Association (EUA) – stowarzyszenia zrzeszającego 850 członków: uniwersytety, krajowe konferencje rektorów oraz sieci szkół wyższych z 47 europejskich krajów. Podczas posiedzenia, w którym uczestniczył prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, członek Zarządu EUA, omówione zostały kwestie istotne dla rozwoju europejskiego szkolnictwa wyższego oraz priorytety i działania strategiczne EUA.

W porządku obrad przewidziano między innymi omówienie roli uczelni w rozwiązywaniu problemów i wyzwań stojących przed Europą oraz współpracy z instytucjami europejskimi dla lepszego wykorzystania potencjału uniwersytetów w tym celu. Poruszone zostały również kwestie dotyczące otwartego dostępu, etyki – europejskie ramy rzetelności badań naukowych, współpracy z krajowymi konferencjami rektorów oraz temat wzmocnienia współpracy z biznesem i przemysłem.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.