facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie zarządu European University Association

W środę 1 lipca 2015 r. w Brukseli (Belgia) odbędzie się posiedzenie zarządu European University Association (Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów, EUA), w którym udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – członek zarządu EUA.

W porządku obrad przewidziano między innymi  powołanie wiceprzewodniczących i skarbnika, omówienie działań związanych z finansowaniem europejskich badań naukowych, a także strategii, programu prac i budżetu EUA w roku 2015/2016. Poruszone zostaną również między innymi kwestie związane z poprawą oceny instytucjonalnej – program Institutional Evaluation Programme (IEP).

Zarząd EUA jest odpowiedzialny za rozwój i program pracy oraz planowanie i realizację działań organizacji. W jego skład wchodzą przewodniczący oraz ośmiu członków – obecnych lub byłych rektorów. W kwietniu br. odbyły się wybory przewodniczącego European University Association oraz pięciu członków zarządu na kadencję 2015–2019. Przewodniczącym EUA został wybrany prof. Rolf Tarrach, który sprawowanie funkcji rozpocznie w lipcu 2015 r. i zastąpi prof. Marię Helenę Nazaré.

Członkiem zarządu EUA został wybrany JM Rektor UŚ, przewodniczący KRASP prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. W skład zarządu weszli również: Univ.-Prof. Dr. Holger Burckhart – Rektor University of Siegen (Niemcy), Prof. Jean Chambaz – Rektor Pierre and Marie Curie University (Paris 6) (Francja), Prof. Dr. Martine Rahier – Rektor University of Neuchâtel, przewodnicząca Swissuniversities, Prof. Mari Sundli Tveit – Rektor Norwegian University of Life Sciences (Norwegia).

European University Association (EUA) reprezentuje i wspiera szkoły wyższe w 47 krajach. Stowarzyszenie zrzeszające 850 członków jest największą organizacją reprezentującą uniwersytety w Europie. Do jego priorytetów należą między innymi: budowanie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego w ramach procesu bolońskiego, wspieranie innowacyjnych badań, internacjonalizacja szkolnictwa wyższego i badań naukowych oraz podnoszenie rangi uniwersytetów europejskich.

Stowarzyszenie powstało w 2001 roku w wyniku połączenia dwóch organizacji: Association of European Universities (CRE) i Confederation of European Union Rectors’ Conferences (CEURC).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.