facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie wojewódzkiej kapituły Ogólnopolskiego Konkursu „Mam 6 lat”

3 marca 2014 r. o godz. 10.00 w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się posiedzenie wojewódzkiej kapituły Ogólnopolskiego Konkursu „Mam 6 lat”. Do udziału w spotkaniu zaproszony został JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Celem konkursu „Mam 6 lat” jest promowanie i upowszechnianie najciekawszych inicjatyw podejmowanych dla zapewnienia dzieciom sześcioletnim przyjaznej adaptacji do edukacji szkolnej oraz podkreślanie aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia wśród najmłodszych.

Konkurs przebiega w dwóch etapach i skierowany jest do uczniów urodzonych w latach 2005, 2006 lub 2007, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat oraz ich rodziców, czyli Rad Rodziców szkół podstawowych i przedszkoli.

Organizatorami konkursu są Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Kuratoriami Oświaty.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.