facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki w Warszawie

Długopis w dłoni

W czwartek 2 marca 2017 roku w Warszawie odbędzie się posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki. Przedmiotem obrad będą projekty założeń do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. W dyskusji na temat proponowanych rozwiązań systemowych, ze strony Uniwersytetu Śląskiego, udział weźmie prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras.

Uniwersytecka Komisja Nauki (UKN) została powołana w 2001 roku przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). Powstała jako Uniwersytecka Komisja Programów Międzynarodowych (UKProM), jednak w 2011 roku zmieniono jej nazwę, aby odzwierciedlić rzeczywisty zakres działalności Komisji.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.