facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki w Łodzi

Od 8 do 10 października 2015 r. w rektoracie Uniwersytetu Łódzkiego odbywać będzie się kolejne posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki. W obradach ze strony Uniwersytetu Śląskiego udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

W programie obrad przewidziano omówienie zasad kompleksowej oceny parametrycznej jednostek naukowych (prof. dr hab. Maciej Zabel – przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych), przedstawienie raportu o finansowaniu badań w uniwersytetach oraz wskaźników kosztochłonności (prof. dr hab. Stanisław Kistryn i zespół), dyskusję na temat raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego nauki w Polsce (moderatorem tej części spotkania będzie przewodniczący UKN prof. dr hab. Ryszard Dębicki), a także omówienie spraw bieżących.

Uniwersytecka Komisja Nauki (UKN) została powołana w 2001 r. przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). Powstała jako Uniwersytecka Komisja Programów Międzynarodowych (UKProM), jednak w 2011 r. zmieniono nazwę na Uniwersytecką Komisję Nauki, aby odzwierciedlić rzeczywisty zakres jej działalności.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.