facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki

W piątek 16 stycznia 2015 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się kolejne posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki. W obradach ze strony Uniwersytetu Śląskiego udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Uniwersytecka Komisja Nauki (UKN) została powołana w 2001 r. przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). Powstała jako Uniwersytecka Komisja Programów Międzynarodowych (UKProM), jednak w 2011 r. zmieniono nazwę na Uniwersytecką Komisję Nauki, aby odzwierciedlić rzeczywisty zakres jej działalności.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.