facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki

Od 9 do 11 października 2014 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim będzie trwać posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki. Spotkanie będzie okazją do omówienia zagadnień związanych m.in. z finansowaniem badań statutowych w uniwersytetach, oceną parametryczną, a także wyznaczaniem recenzentów w procedurach habilitacyjnych i profesorskich.

W posiedzeniu ze strony Uniwersytetu Śląskiego udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Uniwersytecka Komisja Nauki (UKN) została powołana w 2001 r. przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). Powstała jako Uniwersytecka Komisja Programów Międzynarodowych (UKProM), jednak w 2011 r. zmieniono jej nazwę, aby odzwierciedlić rzeczywisty zakres działalności Komisji.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.