facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki

16 stycznia 2014 r. w Poznaniu odbędzie się posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki. W spotkaniu ze strony Uniwersytetu Śląskiego udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Planowany jest także udział przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uniwersytecka Komisja Nauki (UKN) została powołana w 2001 r. przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). Powstała jako Uniwersytecka Komisja Programów Międzynarodowych (UKProM), jednak w 2011 r. zmieniono jej nazwę, aby odzwierciedlić rzeczywisty zakres działalności Komisji.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.