facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki

Od 4 do 6 lipca 2013 r. Uniwersytet Zielonogórski gościć będzie uczestników posiedzenia Uniwersyteckiej Komisji Nauki. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w obradach udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Program posiedzenia obejmuje trzy sesje tematyczne, które dotyczyć będą: rankingu naukowego polskich uczelni, wynagrodzeń w projektach badawczych (stan prawny i rozwiązania) oraz obsługi projektów badawczych (procedury, rozliczenia finansowe, wskaźniki).

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.