facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia w Gułtowach

Długopis w dłoni

3 i 4 marca 2017 roku w Gułtowach odbywać będzie się posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia, w którym ze strony Uniwersytetu Śląskiego udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

Obrady staną się okazją do zajęcia stanowiska w sprawie propozycji założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jak również omówienia kwestii związanych z programem mobilności studentów i doktorantów – MOST. 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.