facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia

Zdjęcie: uczestnicy konferencji, zbliżenie na ręce i notatki

Prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek weźmie udział w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia, które odbywać się będzie 4 i 5 listopada 2016 roku w Obrzycku. Podczas obrad przedstawione zostaną informacje na temat zadań i podstaw działania Komisji, przeprowadzone zostaną również wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczącego UKK.

W programie posiedzenia przewidziana jest dyskusja na temat uniwersyteckiego modelu kształcenia, w tym postulatów dotyczących nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Wprowadzenia do dyskusji dokona prof. dr hab. Marek Wąsowicz. Podjęty zostanie także temat kształcenia ustawicznego w europejskich i polskich instytucjach szkolnictwa wyższego, w tym European Universities Continuing Education Network (EUCEN) – europejskiej organizacji działającej na rzecz rozwoju idei uczenia się przez całe życie, w strukturach której funkcjonuje polska sieć uniwersytetów – Polish Universities for Lifelong Learning Network (PULL). Uczestnicy dokonają wyboru przedstawiciela krajowej sieci PULL do europejskiego stowarzyszenia EUCEN.

Jednym z punktów obrad jest przyjęcie stanowiska w sprawie projektu kryteriów oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Przedstawiona zostanie również informacja na temat programu MOST. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.