facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej w Szczecinie

Od 25 do 27 czerwca 2015 roku w Szczecinie odbywać się będzie posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej, którego tematem przewodnim będzie analiza rocznych sprawozdań finansowych uniwersytetów, dyskusja o bieżącym i przyszłym funkcjonowaniu uczelni oraz kwestie finansowania szkół wyższych w kontekście programu rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 roku.

W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.