facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej w Olsztynie

Od 26 do 28 czerwca 2014 r. w Olsztynie odbywać będzie się posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (UKF KRUP). Gospodarzem spotkania będzie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. W posiedzeniu udział weźmie prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski, prorektor ds. finansów i rozwoju.

Spotkanie poświęcone będzie omówieniu rocznych sprawozdań finansowych uniwersytetów, a także wynikających z nich wniosków dla bieżącego i przyszłego funkcjonowania uczelni akademickich w Polsce. W drugiej części obrad uczestnicy omawiać będą politykę kadrową uczelni.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.