facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP w Kielcach

Od 13 do 15 listopada 2014 r. w Kielcach odbywać się będzie posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (UKF KRUP). Gospodarzem spotkania będzie Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. W posiedzeniu udział weźmie prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski, prorektor ds. finansów i rozwoju.

Spotkanie poświęcone będzie ocenie aktualnej sytuacji finansowej uczelni. Zostaną również omówione tematy dotyczące finansowania nauki w perspektywie lat 2014–2020, form zatrudnienia nauczyciela akademickiego ze środków działalności statutowej oraz finansowania kosztów postępowań w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.