facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP

Zdjęcie: długopis w dłoni uczestnika spotkania

Od 8 do 10 listopada 2018 roku w Poznaniu obradować będą członkowie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w posiedzeniu udział weźmie prorektor ds. finansowych i rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski.

Podczas spotkania omówione zostaną prace nad reorganizacją uczelni w kontekście wdrożenia ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce – tzw. ustawy 2.0, przedstawione zostaną również wyniki rekrutacji w uczelniach. W porządku obrad przewidziano prezentację i dyskusję dotyczącą rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie algorytmu podziału subwencji, omówiona zostanie także aktualna sytuacja finansowa uczelni.

Gospodarzem posiedzenia będzie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.